top of page

Životopis

VZDĚLÁNÍ

Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií (Mgr.)

2014-2016, Psychologie

Lillehammer University College

2013 , Erasmus exchange programme

Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií (Bc.)

2010-2014, Mediální studia a žurnalistika - Psychologie

PRAXE
Psycholog, soukromá psychologická praxe (OSVČ), Ostrava

  od 2021, psychologické poradenství pro dospělé a dospívající

Školní psycholog, Střední škola Bohumín p.o.

 – 2016 - 2022, psychologické poradenství pro žáky, učitele a rodiče

Stážista, Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika (oddělení 22)

 – 2015, vedení relaxační skupiny pro pacienty s depresí

Stážista, Dům duševního zdraví, Ostrava

 – 2014, vedení stacionáře pro psychotické pacienty

Redaktor, Moravskoslezský Deník, Ostrava

 – 2012, redaktor lokálních novin

DALŠÍ DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Gestalt studia

 – 2018 - nyní, Psychoterapeutický výcvik

Gracent, v.o.s.

 – 2017 - 2018, Základy arteterapeutických technik

KURZY

• Možnosti podpory rodiny v rozvodové situaci
• Poradenské dovednosti
• Nový pohled na žáky se specifickými poruchami učení na ZŠ a SŠ

• Žák s problémovým chováním
• Kariérové poradenství: Kreativní přístup
• Kariérové poradenství: Kariérový koučink
• Zvládání stresu: prevence vyhoření
• Jak řešit problémové chování žáků s PAS

bottom of page